Rexogold-logo

A zálogba adás általános feltételei

24/7 Rendelkezésre állás

separator

„Lej / euró hitel”: a hitelt lejben (RON) nyújtjuk az aktuális, hivatalos napi lej / euró  árfolyamon (BNR). Ebben az esetben minden kifizetés, beleértve a hitel visszatérítését is, lejben történik a napi lej/euró árfolyamon. A számítási alapot a kölcsön euróban meghatározott értéke képezi.

A garanciaként elfogadott vagyontárgyak a következők: nemesfémek, ékszerek, műtárgyak, régiségek, elektronikai eszközök (márkás termékek, amelyek 3 évnél nem régebbek), gépkocsik és motorkerékpárok.

A garanciaként elfogadott vagyontárgyak értékbecslése:

A vagyontárgyak értékbecslése a felek közös megegyezése alapján történik, és az így megállapított érték jelenti a javak helyettesítő értékét.

A szükséges hivatalos iratok, amellyel Ön igazolhatja magát:

Személyi igazolvány, személyi kártya, útlevél.

Az igazoló okiratnak tartalmaznia kell az összes szükséges személyes adatot és érvényesnek kell lennie.

A hitelező jogai és a kötelezettségei:

A hitelezőnek kötelessége visszaszolgáltatni az adósnak a zálogba helyezett javakat akkor, amikor az adós kifizeti a tartozását.

A hitelező biztosítja az adóstól zálogba kapott vagyontárgyak megfelelő tárolását és megőrzését, és felel az ő hibájából történő sérülése, megsemmisülése vagy eltűnése esetén – a szerződésben foglalt összegnek megfelelő értékig. Kivételt képeznek a vis maior esetek és véletlen esemény, ami az előtt következett be, mielőtt kötelezettsége végrehajtható lett volna.

A hitelező kötelezi magát arra, hogy semmilyen formában nem használja fel a zálogba kapott vagyontárgyakat.

A hitelező a zálogtárgy értékéből még az adós többi hitelezője előtt kifizetésre jogosult, amelynek referenciaértéke a fentebb említett feltételek alapján megállapított érték.

Az adós jogai és kötelezettségei:

Az adós kötelessége, hogy a zálogszerződésben megállapított határidőig visszafizesse a kölcsönbe kapott pénzt az adott napig járó jutalékkal együtt.

Az adósnak opcionálisan jogában áll meghosszabbítani a szerződést egy újabb, a szerződésnek megfelelő hosszúságú időszakkal, amennyiben kifizeti az ezzel járó jutalékot.

Az adósnak garanciát kell vállalnia arra, hogy a zálogba helyezett javak az ő tulajdonát képezik, törvényesen jutott hozzájuk és mentesek minden terheléstől.

A kölcsön visszafizetésére és a zálogba helyezett vagyontárgy visszaigénylésére lehetőség van a megállapított határidő előtt és után is, ameddig a zálogtárgy még nem került eladásra, azzal a feltétellel, hogy a számított jutalékot az adós a késedelmi napokra is kifizette.  

Ugyanakkor a hitelfelvevő személy kérheti a vagyontárgy eladását akár a maghatározott határidő lejárta előtt is.

Az adós felel a hitelezőnek átadott vagyontárgyak rejtett hibáiért.

A vállalt kötelezettségek határidejének be nem tartása esetén az adós tudomásul veszi, hogy a törvényes feltételek teljesítése után a szerződés mellékletében szereplő vagyontárgyak a hitelező tulajdonába kerülnek.

A zálogtárgyak visszaszolgáltatása

A zálogtárgyak visszaszolgáltatását a zálogszerződést megkötő személy igényelheti, a személyi igazolványa alapján, vagy egy harmadik személy, amennyiben a szerződésben az adós erre felhatalmazta őt.

A zálogtárgyak értékbecslése 

A RexoGoldnál a zálogtárgyak értékbecslését a cégünk értékbecslője végzi el az üzletünkben. A zálogba helyezett tárgy ellenőrzése után a minőség, a régiség és használtsági színt függvényében valós piaci áron történik a becslés, amelyen az adott tárgy rövid időn belül értékesíthető lenne. A tárgy felértékelése, a szerződés megkötése és a zálogtárgyak átadása után az ügyfelünk a szerződésben szereplő összeget már a helyszínen megkapja.